Úvodní stránka - Mateřská škola Chlum u Třeboně

Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Chlum u Třeboně, Sídl. Fr. Hrubína 371, zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Mateřská škola Chlum u Třeboně, Sídl. Fr. Hrubína 371, je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Mateřská škola Chlum u Třeboně, Sídl. Fr. Hrubína 371, se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny internetové stránky Mateřské školy Chlum u Třeboně, tedy na následující:

  • www.mschlum.cz

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

  • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
  • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví Vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

  1. Na zařízeních s obrazovkou užší než 640 pixelů je pro správné zobrazení navigace (responzivní navigace) vyžadován JavaScript. Lze využít mapu stránek.
  2. Pro zobrazení kalednáře a v něm obsažených ukálostí je vyžadován JavaScript.
  3. Pro procházení fotogalerie (lightbox) je vyžadován JavaScript.
  4. Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory, jako jsou prezentace či dokumenty, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy.

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Mateřská škola Chlum u Třeboně v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, pokud je na konkrétní stránce uvedena, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Mateřské škole Chlum u Třeboně a to prostřednictvím kontaktů uvedených na www.mschlum.cz, nebo se může obrátit na administrátory internetových stránek: reditelka@mschlum.cz

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti. Každý se může obrátit tedy i na Ministerstvo vnitra. Gestorem za tuto oblast je Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Kontakty na administrátory

Pro kontaktování administrátora je možné využít e-mailovou adresu reditelka@mschlum.cz

 

 
 

Kontakty

Ředitelka:

Mgr. Magdalena Cuřínová, tel.602 147 253

Adresa:

Mateřská škola Chlum u Třeboně,
Sídl. Fr. Hrubína 371
378 04 Chlum u Třeboně

 

Telefon:

384 797 230

Aktuálně

AKTUALITY

 

V době nouzového stavu apelujeme na zodpovědnost rodičů.

Pokud jste některý z rodičů doma, nedávejte v této situaci své dítě do kolektivu.

Pomůžete tím minimalizovat kontakty k případnému šíření Covid 19.

 

Děkujeme za pochopení.

 


 

Patička

KONTAKTY

 

Mateřská škola Chlum u Třeboně
Sídl. Fr. Hrubína 371
378 04 Chlum u Třeboně

 

Telefon: 384 797 230

 

Ředitelka:

Mgr. Magdalena Cuřínová, tel.: 602 147 253

 

obrázek květiny

Zavřít

 

 

Vítáme Vás všechny po prázdninách v naší mateřské škole.
Jsme rádi, že můžeme po dlouhé době opět obnovit "normální chod školy"

a nemusíme na sebe hledět jen za zavřenými dveřmi,

 

RAČTE K NÁM VSTOUPIT !

Obří balónek ve tvaru smajlíka

 

 

 

 


 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím