Úvodní stránka - Mateřská škola Chlum u Třeboně

Zápis do MŠ

 Výsledky zápisu pro školní rok 2022/23


PŘIJATI:
1/22, 22/22, 28/22, 32/22, 12/22, 14/22, 21/22, 4/22, 9/22, 10/22, 11/22, 6/22, 17/22, 19/22, 27/22, 20/22, 13/22, 31/22, 3/22, 16/22,

NEPŘIJATI:
29/22, 8/22, 15/22, 7/22, 25/22, 26/22, 24/22, 23/22, 5/22, 18/22, 2/22, 30/22, 

Přijatí i nepřijatí uchazeči:
Přijďte prosím do MŠ podepsat Rozhodnutí o přijetí , či nepřijetí.

2.6., 3.6. - 10.00 - 12.00 hod.
6.6., 7.6. - 12.00 - 15.00 hod.

                                                                Děkujeme

 

....................................................................................................................................................................................

Zápis pro ukrajinské děti proběhne v mateřské škole v úterý 7.června 2022 8.30 - 12.00 hod.

.....................................................................................................................................

 

Dokumenty k zápisu

Kritéria přijetí
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné škoní docházky a děti s odkladem školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy (Chlum u Třeboně, Lutová, Žíteč, Mirochov, Hamr, Staňkov)

2. Děti narozené od 1.9.2016 - 31.8.2018 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy - řazeno od nejstarších po nejmladší. Starší dítě má vždy přednost. Do naplnění kapacity školy.

3. V případě volného místa pak děti narozené od 1.9.2018 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy - řazeno od nejstarších po nejmladší. 

 

V případě přijetí zejména tříletých dětí, bere MŠ na vědomí důležitost adaptačního období pro dítě.
V měsíci září je tedy zapotřebí počítat s tím, že docházka dítěte bude probíhat dle individuální domluvy postupně, nejprve jen několik hodin, aby první týdny byly pro dítě co nejméně zatěžující.

 

Co usnadní vašemu dítěti fungování v MŠ?

  • Co největší samostatnost 
  • Používat WC, popř. kapesník
  • Orientovat se ve svém oblečení, poznat si ho, snažit se samostatně oblékat
  • Používat lžíci a hrneček - dbejte už v tomto věku na správné držení lžíce (tužky), špatně získaný návyk se pak hůře odstraňuje
  • Být zvyklé si uklízet po sobě věci
  • Reagovat na pokyny dospělého - dodržovat stanovená pravidla chování

                    Nebude pak v kolektivu zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neporadí se základními věcmi

DEJTE DÍTĚTI NAJEVO, ŽE ROZUMÍTE JEHO PŘÍPADNÝM OBAVÁM Z NÁSTUPU DO ŠKOLKY.
Ujistěte ho, že mu věříte a že to zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí mít k ní kladný vztah. Z toho důvodu NIKDY ŠKOLKOU NEVYHROŽUJTE ( "Počkej, oni tě tam naučí...", "Zlobíš, už abys šel do školky...").
Dítě nemůže mít rádo něco, co je mu předkládáno jako trest.

 

Patička

KONTAKTY

 

Mateřská škola Chlum u Třeboně
Sídl. Fr. Hrubína 371
378 04 Chlum u Třeboně

 

Telefon: 384 797 230

 

Ředitelka:

Mgr. Magdalena Cuřínová, tel.: 602 147 253

 

obrázek květiny

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout