Úvodní stránka - Mateřská škola Chlum u Třeboně

Zápis do MŠ

3.července, 9.00 hod. -  splečná schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

28.srpna, 9.00 hod. - hravé dopoledne pro nově přijaté děti od září 

 

 

 

 

Dokumenty k zápisu

Kritéria přijetí
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné škoní docházky a děti s odkladem školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy (Chlum u Třeboně, Lutová, Žíteč, Mirochov, Hamr, Staňkov)

2. Děti narozené od 1.9.2017 - 31.8.2020 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy - řazeno od nejstarších po nejmladší. Starší dítě má  přednost před mladším. Do naplnění kapacity školy.

3. V případě volného místa pak děti narozené od 1.9.2020 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy - řazeno od nejstarších po nejmladší.

 

V případě přijetí zejména tříletých dětí, bere MŠ na vědomí důležitost adaptačního období pro dítě.
V měsíci září je tedy zapotřebí počítat s tím, že docházka dítěte bude probíhat dle individuální domluvy postupně, nejprve jen několik hodin, aby první týdny byly pro dítě co nejméně zatěžující.

 

Co usnadní vašemu dítěti fungování v MŠ?

  • Co největší samostatnost 
  • Používat WC, popř. kapesník
  • Orientovat se ve svém oblečení, poznat si ho, snažit se samostatně oblékat
  • Používat lžíci a hrneček - dbejte už v tomto věku na správné držení lžíce (tužky), špatně získaný návyk se pak hůře odstraňuje
  • Být zvyklé si uklízet po sobě věci
  • Reagovat na pokyny dospělého - dodržovat stanovená pravidla chování

                    Nebude pak v kolektivu zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neporadí se základními věcmi

DEJTE DÍTĚTI NAJEVO, ŽE ROZUMÍTE JEHO PŘÍPADNÝM OBAVÁM Z NÁSTUPU DO ŠKOLKY.
Ujistěte ho, že mu věříte a že to zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí mít k ní kladný vztah. Z toho důvodu NIKDY ŠKOLKOU NEVYHROŽUJTE ( "Počkej, oni tě tam naučí...", "Zlobíš, už abys šel do školky...").
Dítě nemůže mít rádo něco, co je mu předkládáno jako trest.

 

Patička

KONTAKTY

 

Mateřská škola Chlum u Třeboně
Sídl. Fr. Hrubína 371
378 04 Chlum u Třeboně

 

Telefon na třídy: 607 000 942

 

Ředitelka:

Mgr. Magdalena Cuřínová, tel.: 607 000 943

 

obrázek květiny

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout